W naszym Laboratorium Metpack przeprowadzane są analizy fizykochemiczne surowców wchodzących do produkcji oraz każdego produktu opuszczającego produkcję.

Proces analizy w laboratorium rozpoczyna się od dostarczenia próbek do laboratorium systemem rurek pneumatycznych.

Za pomocą testera Hot Adhesion sprawdza się przyczepność i wytrzymałość próbek na odrywanie.

Za pomocą testera Hot Adhesion sprawdza się przyczepność i wytrzymałość próbek na odrywanie.

Sprawdza się wskaźnik szybkości płynięcia polimerów.

Oznaczanie wilgotności odbywa się w piecu. Określa się wilgotność papieru.

Za pomocą testera wytrzymałości na rozciąganie mierzona jest wytrzymałość na zerwanie i wielkość wydłużenia papieru.

Przeprowadzana jest analiza zapachowa bibuły.

Panel świetlny: plama, dziura itp. służy do wykrywania sytuacji.

Stosowany jest test napięcia powierzchniowego (test koronowy).