Veri Sorumlusu (KVKK m.10a)

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MET Kağıtçılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Verilerin İçeriği, İşlenme Amaçlarını (KVKK m.10b), Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebeplerini (KVKK m.10ç) Belirten Tablo

KİMLİK VERİ KATEGORİSİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERKİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Ad- Soyad, Kurum Unvan Bilgisi, İmza  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Talep ve Şikayetlerin Takibi Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİYukarıda yer alan kimlik verileriniz, MET Kağıtçılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİYukarıda belirtilen kimlik verileriniz ; formlar, basılı evraklar, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIZiyaretçilere ait kimlik bilgileri; kanunlarda ön görülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmî kurumlara, hukuki uyuşmazlık yaşanması durumunda sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz avukatlarımıza aktarılacaktır.
İLETİŞİM VERİ KATEGORİSİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERKİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
E-Posta Adresi, Cep Telefonu, İletişim Adresi,Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Talep ve Şikayetlerin Takibi Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİYukarıda yer alan iletişim verileriniz, MET Kağıtçılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİYukarıda belirtilen iletişim verileriniz; formlar, basılı evraklar, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASIZiyaretçilere ait iletişim verileri ; kanunlarda ön görülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmî kurumlara, hukuki uyuşmazlık yaşanması durumunda sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz avukatlarımıza aktarılacaktır.
FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİ KATEGORİSİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERKİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
CCTV Kayıt Bilgileri, Ziyaretçi Giriş/Çıkış Kayıt Bilgileri  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi  
KİŞİSEL VERiLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİFiziksel mekan güvenliği verileriniz, MET Kağıtçılık San. ve Tic. A.Ş.   tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.  
KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİYukarıda belirtilen fiziksel mekan güvenliği verileriniz; CCTV kayıtları, kamera sistemleri, randevu defteri kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.  
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  Ziyaretçilere ait fiziksel mekan güvenliği verileriniz; kanunlarda ön görülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmî kurumlara, hukuki uyuşmazlık yaşanması durumunda sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz avukatlarımıza aktarılacaktır.
İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİ KATEGORİSİ (Şirkete Ait İnternet Ağı Kullanılması Durumunda)
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERKİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz Mac Adresi, Elektronik İletişim Kayıtları (Kullanım Dökümleri Gibi)Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
KİŞİSEL VERiLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKi SEBEPLERİİşlem güvenliği verileriniz, MET Kağıtçılık San. ve Tic. A.Ş.   tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.  
KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİYukarıda belirtilen işlem güvenliği verileriniz ; veri sorumlusuna ait internet bağlantısı kullanıldığında elektronik cihazlar ve programlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASIZiyaretçilere ait işlem güvenliği verileriniz ; kanunlarda ön görülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmî kurumlara, hukuki uyuşmazlık yaşanması durumunda sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz avukatlarımıza aktarılacaktır.     
MESLEKİ DENEYİM VERİ KATEGORİSİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERKİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Kurum Unvan Bilgisi,  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Talep ve Şikayetlerin Takibi Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi  
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİYukarıda yer alan mesleki deneyim verileriniz, MET Kağıtçılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.  
KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİYukarıda belirtilen mesleki deneyim verileriniz; formlar, basılı evraklar, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIZiyaretçilere ait mesleki deneyim verileriniz; kanunlarda ön görülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmî kurumlara, hukuki uyuşmazlık yaşanması durumunda sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz avukatlarımıza aktarılacaktır.  
SAĞLIK VERİ KATEGORİSİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERKİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Kişisel Sağlık Bilgisi, Kronik Rahatsızlıklar, Hastalık Geçmişi Bilgileri  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürecinde Kişinin Sağlığının Takip Edilebilmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİYukarıda yer alan sağlık verileriniz, MET Kağıtçılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; İşlenen kişisel verilerinizin, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. Maddesinde yer alan Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.  
KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİYukarıda belirtilen Sağlık verileriniz; Ziyaretçi Kuralları Talimatı aracılığı ile beyan verilmesi halinde toplanmaktadır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız (KVKKm10d)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre MET Kağıtçılık San. ve Tic. A.Ş.’nin 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar 3. Cadde No: 221/ Bağcılar-İstanbul adresine yazılı olarak, “Kayıtlı Elektronik Posta” (KEP) yoluyla metkagitas@hs01.kep.tr adresine veya  yalnızca sistemimizde kayıtlı olan E-Posta adresimiz üzerinden metpack@metpack.com.tr adresine iletebilirsiniz.

İşbu aydınlatma metninin ve tamamlayıcısı olan Ziyaretçi Kuralları Talimatında bulunan koşulları okuduğumu ve talimatta bulunan koşullara ve şartlara tam olarak uyacağımı beyan ederim.

Teslim Alan:                                                                           Tarih:

Ad-Soyad:                                                                              İmza :